Съветът на жените в бизнеса в България

в партньорство с А1

има удоволствието да обяви старта на програмата 

young.LEADERS.talk 2019 

част от Националната стажантска инициатива „Оставаме в България“.

 

Какво представлява програмата young.LEADERS.talk 2019?

През 2019 година целим young.LEADERS.talk да се обособи като програма насочена към развитието на избрана група стажанти от компаниите членове на Съвета, които са преминали подбор и са определени за потенциални таланти.

Целта на поредицата е да насочи вниманието на участниците към конкретни меки умения и практически знания чрез обучения, които ще им помогнат по пътя на професионалното развитие, както и провеждане на поредица от посещения в компании с цел запознаване с многообразието и възможностите за професионално развитие в страната.

В рамките на 5 седмици младежите ще имат възможност да се включат в 4 обучения и 5 посещения във водещи компании.

 

Към кого е насочена програмата young.LEADERS.talk 2019?

Програмата е насочена към стажантите в компаниите членове на Съвета - най-младите бъдещи професионалисти и цели да им даде шанс да надградят своите качества и умения, да навлязат в света на бизнес и да получат информация за възможностите за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България.

 

Какво е условието за участие?

Единствено условие за участие е стаж в компания, член на Съвета на жените в бизнеса в България. Стажантът може да е приключил стажа в последните 2 месеца или понастоящем да работи в компанията.

 

Каква е цената за участие?

Благодарение на партньора ни А1, участието в програмата е напълно безплатно

 

Какво включва програмата?
 
Обученията включват:

  • 23.07 – Презентационни техники – Борис Христов (356Labs)
  • 30.07 – Как се прави кариера без данък стрес – Силвия Куманова (Somenso), Капка Стойкова (Development Zone) и Димитър Стоев (Learn Valley) – 16:00 – 20:00 ч.
  • 06.08 – Изграждане на CV – техники и специфики при подготовката на професионално CV – Михаела Маркова (Брентаг България) – 17:00 – 19:30 ч.
  • 13.08 – Основи за развитие и управление на проекти – Михаил Михайлов (PMI Chapter Bulgaria) – 17:00 – 19:30 ч.
  • 20.08 – Умението да говорим Любомир Иванов (А1) – 17:00 – 19:30 ч.

Посещенията в офисите и производствата на водещи компании ще бъдат обявени допълнително.

 

Какво ще получат участниците?

Участниците ще получат сертификат за участие в програмата young.LEADERS.talk от Съвета на жените в бизнеса в България и партньора на програмата А1.

Сертификатите ще се издадат само на стажантите взели участие във всички събития в програмата.

 

Записване

Местата са ограничени – максимум 20 участника.


За да заявят желание за участие в програмата young.LEADERS.talk и да запазят мястото си, стажантите трябва да пишат на
 internships@womeninbusiness.bg, за да получат форма за записване.

Формата включва:

  • Трите имена
  • Контактна информация
  • Информация за образование
  • Информация за стаж – компания, отдел, контакт с отговорник за стажанта
  • Декларация за обработка на лични данни

 

Срок за записване – 22.07.2019 до края на работния ден

 

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Негови членове са водещи мениджъри и представители на компании и организации у нас. Сред целите на Съвета са разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции; развитие и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите; подкрепа за младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България и подпомагане на младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.