Simens

 

 

 

Повече от 135 години на технологично съвършенство, новаторство, качество и надеждност това е Simens. 

Siemens е една от водещите компании в сферата на високите технологии в страната. Бизнес дейностите й са насочени към секторите енергетика, индустрия, здравеопазване и инфраструктура и градове.

Със своите близо 500 служители в България дружеството се стреми да подобрява качеството на живот и да предоставя продукти и услуги, които движат света напред.

Siemens е представена в България от края на 19-ти век. Историята на компанията е тясно свързана с техническите нововъведения в страната  - от изграждането на телеграфната мрежа, електрификацията на редица обекти и знакови сгради, изграждането и развитието на телефонната мрежа, доставката на едни от първите рентгеновите апарати, до днешните съвременни решения, като най-екологичната електроцентрала с комбиниран цикъл на производство, модернизацията на производствените процеси в индустрията, интелигентните сградни технологии, безопасните и ефективни медицински апарати от най-висок клас. 

В началото на 1991 г. Siemens възстановява традицията да присъства директно в страната и създава собствен oфис в София, в който са представени основните направления на дружеството. През октомври 1998 г. е регистрирана и пълнофункци-онална дъщерна фирма на концерна Siemens в България - Сименс ЕООД.

Цел на компанията в България е не само доставката на продукти, решения и услуги, а и желанието на Siemens да изгради широка мрежа от български фирми-партньори и по този начин да присъства по-ефективно на пазара, а добавената стойност за българските партньори са ноу хау, водещи бизнес практики, разкриване на модерни работни места и конкурентоспособност.

Освен със своите висококачествени и иновативни продукти, решения и услуги, Siemens е надежден работодател на близо 250 в региона на град Правец. През 2005 година бе открита фабриката за измервателна апаратура за продукти високо напрежение. Професионализмът и експертизата на българските инженери получават голямо признание от факта, че в България са локализирани два компетентни центъра, които работят по проекти на компанията по целия свят.

Български специалисти работят от 6 години по проекти на Siemens в областта на енергийния инженеринг при изготвянето на нови производствени мощности в Европа, Азия или другаде по света.

Другият съществен принос на местния ноу хау и експертиза към бизнеса на Siemens е дейността на Инженеринговият компетентен център в областта на сградните технологии. Стартирал със скромните трима сътрудници преди 15 години, в момента в него работят над 50 висококвалифицирани български специалисти по международни проекти на компанията, а общият брой реализирани продукти е над 2500.

Ето тук можете да намерите подробна информация за компанията: https://new.siemens.com/bg/bg.html

Прочетете повече за възможностите за стаж, които компанията предлага: https://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/portal/JobsandCareers/Pages/Internships.aspx

Тук можеше да намерите основни контакти с компанията: https://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/portal/footer/Pages/Contact.aspx