Hewlett Packard Enterprise Стажантска програма

Успехът на стажантската програма на  Hewlett Packard Enterprise (HPE) се дължи на големия фокус, който глобално компанията поставя върху нея, и тясното партньорство с всичките ни бизнес отдели. Програмата цели да идентифицира и привлече университетски таланти на временни стажантски позиции, след което да ги задържи в компанията за постоянно.

Като част от структурирана програма, всеки от стажантите ни минава през следните етапи – назначаване, запознаване с компанията и нейната култура, навлизане в позицията и обучения, изпълнение на отговорни всекидневни задачи в системите и с клиентите на  HPE, участие в различни работни проекти, редовно даване на обратна връзка как се справя с работата. Предлагаме 20/30/40 часова работна седмица , гъвкави смени съобразени със студента, конкурентна на пазара заплата. Продължителността на стажантската програма е между 1 и 12 месеца, като имаме глобална Graduate програма и ясна кариерна пътека за растеж.

Преди един студент да реши да кандидатства за позиция в HPE, той/тя има възможност да се срещне с представители на екипите, в които се търсят стажанти, повреме на кариерни и университетски събития. Колегите разказват за отдела си, дневните си задачи и какви стажантски позиции има при тях. На студентите се предоставя чудесна възможност да се представят и да се ориентират какво би им било интересно да правят в компанията. В HPE Careers във Facebook и twitter публикуваме редовно материали, показващи как прекарваме времето, докато сме в офиса.

Както при всяка отворена позиция в HPE, така и при кандидатстване за стажове, кандидатите минават през интервюта, които дават възможност за взаимно опознаване и обсъждане на детайлите около позицията.

За да навлезе по-бързо в работния процес и в културата на една международна компания, стажантът ни минава през серия от обучения, специално насочени към тях. От първия си ден при нас всеки стажант е прикрепен към по-опитен колега, който има целенасочената мисия да му помага и да го подкрепя.

Работните задачи, които даваме на стажантите са реални и отговорни. Активно се работи в системите и с ресурсите на компанията, с нейните клиенти, продукти и партньори, по реални задачи и проекти. Гъвкавостта на работното време при стажантските ни позиции предоставя възможност на студентите да придобият практически опит паралелно с университетското си образование.

Успешният стажант в HPE притежава енергия за действие, желание да си сътрудничи и липса на страх от промяна. В допълнение - отлично владеене на английски език (за някои позиции и много добро е задължително и владеенето на втори език), умение за общуване и гладко изразяване в писмена и устна форма, наличие на аналитично мислене, внимание към детайла и умения за работа в екип. За техническите позиции се изисква и силно изразен интерес в техническата област. 

  В HPE стажантите ни имат пълноправен статут на служител, с всичките права и привилегии – като започнем от оценяване на извършената работа и завършим с участия на тиймбилдинги, корпоративни срещи и събития. HPE, включително и стажантите ни, участват в много и разнообрани социално ангажирани проекти, свързани с благотворителност, доброволчество, опазване на околната среда и социална отговорност.

След успешното приключване на програмата и след като са завършили образованието си, стажантите много често получават конкретно предложения за постоянна позицияа в компанията. На глобално ниво една от целите на компанията по отношение на стажантските ни програми е повече от половината стажанти да продължат пътя си в HPE на постоянна позиция. Именно затова вниманието и взискателността по време на подбора, грижата и инвестицията по време на стажа и търсенето на пресечната точка между интерес, гъвкавост и ефективност са едни от ключовите характеристики на стажантските програми в Heweltt Packard Enterprise. Така например през 2017 година 83% от включилите се в стажантската ни програма в България продължиха своя кариерен път в рамките на компанията. Ще споменем трима от тях, които през януари, 2017 г. започнаха своя стажа в HPE  и след 1 година бяха назначени на постоянни позиции като инженери, които консултират клиенти от няколко значими географски региона. Един от тях разказва:

„Когато започнах като стажант не бях единствен, бях с колегите ми Елена и Пламен. Започнахме с тренинги от ден първи. Отначало започнахме да работим по определени продукти, за които имаме тренинги, и постепенно със знанията, придобити от тренингите и колегите ни, покритието ни върху продукти се увеличи. Имам много добри колеги, които винаги са ми помагали и никога не са ме оставяли „да се мъча“ над някой проблем, за който не знам отговора. В началото има малко напрежение и страх да не сбъркаш, но всичко се преодолява.  Бих посъветвал всички, които тепърва ще поемат по този път, да не се притесняват, никой няма да ги остави сами в дълбокото. Сега си имаме 7 стажанта в екипа, които преминаха през почти всички възможни тренинги и са подготвени много добре технически. Не се страхуват да питат, а с колегите ми им помагаме, когато имат нужда. Такъв е нашият екип - семейство. Такава е и компанията.“

Друг скорошен пример за успешно кариерно развитие е ръководителят на  екипa ни „Ръководене на процеси“, която преди 3 години започна като стажант в този отдел. Нейната история е за сбъдването на една мечта. В HPE тя попадна в среда, която не само оцени уменията й, но и ги разви в правилната кариерна посока. Сега тя на свой ред назначава стажанти и дава пример докъде могат да стигнат с правилната нагласа и опит.

Всички възможности за работа в HPE могат да бъдат разгледани на кариерната ни страница: hpe.com/jobs.

Кандидатстването става чрез регистрация в системата и автобиография на английски език.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК