The Smarts Стажантска програма

„Как да разказваме увлекателно истории, в които не сме участвали…“. „Как да разпознаваме кои са новините с висока информационна стойност за медиите?“. „Защо се привързваме към някои брандове, а други никога няма да ни спечелят?“. „Как да откриваме нови, неексплоатирани решения за бизнеса, използвайки подхода на дизайнери, архитекти и рекламисти?“
Ако и ти си си задавал тези или подобни въпроси, чети надолу – няма да получиш техните отговори, но ще ти кажем къде да ги намериш.

Praktika е платформа за обучения и събития в сферата на комуникациите. В Praktika всеки желаещ може да се срещне очи в очи с хората, които познават не само теорията, а и практиката на професиите в маркетинга и рекламата: дизайн и копирайтинг, стратегическо планиране, работа с клиенти, продуциране, медийно планиране и връзки с обществеността.

 

 За по-обширното трябва да тръгнем от рекламна агенция The Smarts и нейните лидери – Гергана Иванова и Радослав Бимбалов. Те са добре познати в средите на маркетинга и рекламния бизнес, с над 20 годишен опит, с многобройни успешни кампании за някои от нaй-големите брандове в България. Именно те са и първите двама лектори в платформата, с обучения, свързани с умението да презентираме и дизайн мисленето (presentation skills; design thinking). Платформата стартира през тази година и вече има зад себе си поредица впечатляващи събития с някои от безспорно доказаните професионалисти в страната: Йордан Жечев, Мария Тодорова, Марсел Леви, Велина Мавродинова, Мартин Димитров, Даниела Димитрова, Дора Стрезова, Богдан Русев.

А целта на всичко това е, както го показва и самото име, много практична – всички ние трупаме през годините опит, който ни помага впоследствие да се справяме по-бързо и по-качествено със ситуациите, в които попадаме по време на професионалните си приключения. Но този опит представлява просто едно силно индивидуално оръжие, ако си остане за нас. И съответно се превръща в безценно съкровище, когато е споделен. Разговорът между различните елементи на дадена област (клиенти – агенции), между различните играчи в тази област (агенции – агенции), и може би най-важното – между поколенията – е ключ към повишаване на общото ниво на бизнеса, към улесняване на общата ни работа и основа, върху която може да се надгражда. 

 Защото никой не се е родил научен. И теорията е важна за доброто начало. От там нататък най-добрият учител е практиката.

Можеш да научиш още на: http://praktika.thesmarts.eu/
И да следиш за предстоящи обучения на: https://www.facebook.com/ThePraktika/